FAQs Complain Problems

भोजपुर नगरपालिका र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको साझेदारीमा सञ्चालित बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम संयोजक सम्बन्धी पाठ्यक्रम