FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशन मिति: २०७५/०२/१५)

भाेजपुर नगरपालिका "राेजगार सेवा केन्द‌्र" काे सूचना !!!! "वेराेजगार दर्ताकाे निवेदन सकंलन, रूजु र चेकलिस्ट तयार गरी पठाउने वारे । "

बिनियोजन ऐन, २०७९

सार्वजनिक खोला खोल्सीको ढुंगा वालुवा उत्खनन कार्यको संक्षिप्त वातावरणीय अध्यायन प्रतिवेदन २०७८

भोजपर नगरपालिकाको सरकारी तथा स्स्थागत जमिनको लागत प्रतिवेदन, २०७८