FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

प्रदेश नम्बर १ नेपाल एम्बुलेन्स र शव बाहन उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताकाो सूचि तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशन मितिः २०७७/१२/३१)

Invitation for Bids (Publication Date: 2077/12/12)

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशन मितिः २०७७/११/२६)

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/११/०६)