शनिवारे र बुधवारे हटिया कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रकाशित मितिः २०७७/४/८)