फोटो ग्यालरी

Invitation for Bids (Published Date:2074/11/19):

Last date of bid purchase: 30th day of notice publication;Last date of bid Submission: 31st day of notice publication at 12.00 hour, Bid open: 31st day of notice publication at 14.00 hour

Invitation for Seal Quotations (Published Date:2074/11/19):

Last date of bid purchase: 15th day of notice publication;Last date of bid Submission: 16th dayof notice publication at 12.00 hour, Bid open: 16th day of notice publication at 14.00 hour

प्रथम मेयरकप पुरुष फुटवल प्रतियाेगिता २०७४ काे केही झलकहरु

प्रथम मेयरकप पुरुष फुटवल प्रतियाेगिता २०७४ काे केही झलकहरु

प्रथम मेयरकप पुरुष फुटवल प्रतियाेगिता २०७४ काे केही झलकहरु

भाेजपुर नगरपालिकावाट भैसिप‌खाका अग्नी पिडितलार्इ जस्ता वितरण

, , ,

माघ महिनाकाे  पञ्जिकरण प्रतिवेदन 

चाैथाे नगरपरिषद्वाट पारित अा.व.२०७४।०७५ का लागी निति।कार्यत्रःम बजेट सार्वजनिकिकरण समाराेह

, चाैथाे नगरपरिषद् वाट पारित निति।कार्यत्रःम बजेट सार्वजनिकिकरण समाराेह, , , ,

Pages