दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशायकाे सूचना (प्रकाशन मितिः २०७६/१०/१०)