दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना । (प्रकाशन मितिः २०७७/०२/३०)