जानकारी तथा प्रचार-प्रसार गरिदिनुहुन । (निःशुल्क प्लाष्टिक सर्जरी बिरामी छनाैट शिविर कार्यक्रम सञ्चालन मिति २०७६/०८/१८)