करार सेवाबाट पद पुर्ति गर्न आह्वान गरिएकाे सूचना (प्रकाशन मितिः २०७६/०८/११