औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सुचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०२/२८)