भाेजपुर नगरपालिकाकाे कार्यालय, भाेजपुरकाे कार्यालयबाट सम्पादन हुने याेजनाकाे कामहरू अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यालयकाे झ्यालबाट हुने सम्बन्धी सुचना ।।