औषादी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रआह्वानकाे सूचना (प्रकाशन मितिः २०७६/०८/१५)