अाङदावा शेर्पा

Phone: 
९८६२१५३८६७
Section: 
भुकम्प शाखा