Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
पुण्य प्रसाद लुइटेल कार्यकारी अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत info.bhjmunicipality@gmail.com 029-420740, 9852079111
सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ लेखा अधिकृत सूचना अधिकारी / लेखा 9842107428
मोहन पराजुली अमिन प्राविधिक parajulimohanee4@gmail.com 9842232225
पुरूषाेतम न्यैपाने लेखापाल 9842101663
विकास रन्जन यादव इन्जिनियर DLPIU Dhankuta (भुकम्प) 9844540241
बबिन शाक्य सूचना अधिकारी सुचना प्रविधि अधिकृत ito.bhojpurmun.gov.np ९८६५६५८१६५
सुनिल दहाल ना.सु प्रशासन ९८५२०५२१२५
मणि कुमार रार्इ लेखापाल वडा सचिव ११ नं ९८४२१०७१७२
नवराज ढकाल सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९७४२००३७१२
गीता कोइराला ना.सु योजना अनुगमन ९८५२०५२२१०
रोसुना कोइराला लेखापाल ९८५२०६९३८५
प्रकाश तिवारी सव.इन्जिनियर भुकम्प ९८५२०५२४८४
शशी लिङ्गदेन ना.सु वडा सचिव ५ नं ९८६०२०५४७५
पुषप रार्इ सव. ओभरसियर भुकम्प शाखा ९८६२१५३८६७
कविता अधिकारी ना.सु कृषी ९७४२२७२९२१
राम कुमार तामाङ्ग खरिदार वडा सचिव ६ नं ९८१९३८९८११
भक्ति प्रसाद पराजुली सव. ओभरसियर ९८४२०८०१७७
अाङदावा शेर्पा सव. ओभरसियर भुकम्प शाखा ९८६२१५३८६७
अजीत दर्जी कम्प्युटर अपरेटर ajit.mote25@gmail.com ९८४२२११८४८, ९८०७३१०७९२
गणेश गिरी सवारी चालक हया. सवारी चालक ९८४५९२८९०१
श्याम कुमार खवास हलुका सवारी चालक ९८६११२७५०८
देव सिंह तामांग सवारी चालक हया. सवारी चालक ९८४७१३०३४५
सुन्दर कुमार तामांग कार्यालय सहयोगी ९८४२१०७५८८
अमृत बहादुर तामांग कार्यालय सहयोगी ९८४२३१०६१०
गणेश बहादुर खड्का कार्यालय सहयोगी ९८०४३९९२१३
सम्बर बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी ९८४२०६५८६२
उर्मिला राई कार्यालय सहयोगी ९८६१४२४३५९
गणेश कुमार प्रधान कार्यालय सहयोगी ९८४२२११०४३
हर्क बहादुर तामांग कार्यालय सहयोगी ९८४२१०७५६१
महेन्द्र कुमार तामांग कार्यालय सहयोगी ९८४२५९०७२७